Beyanname Düzenleme & E-Beyanname Hizmetleri

Beyanname Düzenleme & E-Beyanname Hizmetleri


Müşterilerimizin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusundaki ihtiyaçlarını uzman ekibimiz ile yasal mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmekteyiz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan ofislerimiz sayesinde vergi daireleriyle etkin iletişim sağlamakta, konusunda tecrübeli ve derin bilgi birikimine sahip çalışanlarımız ile müşterilerimize, vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerinde destek olmaktayız.

Beyanname Düzenleme Hizmetleri

Vergi beyannamelerinin (KDV, muhtasar, geçici vergi, kurumlar vergisi, damga vergisi, vs) vergi kanunlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi

Vergi beyannamelerinin elektronik beyanının yapılması

Beyannameler haricinde vergi dairesine verilmesi gereken diğer raporların düzenlenmesi ve elektronik beyanının yapılması (BA-BS, kesin mizan, TF bilgi formu - EK2, vs.)

Vergi Dairesi ve SGK Tescil ve Bildirim Hizmetleri


Yeni Kurulan şirket, şube ve irtibat büroları için vergi dairesi ve SGK açılışları

Yeni tescil ya da adres değişikliği işlemleri sebebiyle ilgili kurumlara bildirimlerin yapılması

Yabancı kurumlar için potansiyel vergi numarası alınması
Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır