Defter Tutma

Defter Tutma Hizmetleri


Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı'na göre hazırlanması

İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması

Bilanço kalemlerinin mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun teyit edilmesi

Aylık BA-BS mutabakatlarının yapılması ve e-beyanname ile raporlanması

Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların Tek Düzen Hesap Planı'na uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)

Yasal defterlerin bastırılması, noter açılış ve kapanış onaylarının yapılması

Hazineye veya ilgili bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması 
Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır