Yönetim Raporlaması

Yönetim Raporlaması Hizmetleri


Abaküs olarak, işletmelerin üst kademe yöneticileri ya da yurt içi ve/veya dışındaki paydaşları için, muhasebe ve finans sonuçları ile ilgili yönetim raporları hazırlama hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca bu hizmet kapsamında yerel ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun mali tablolar ve raporlama paketleri de hazırlamaktayız. 
Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler aşağıdadır.

Raporlama Hizmetleri

İşletmelerin Tek Düzen Hesap Planı'na ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun mali tablolarının hazırlanması

İşletmelerin yurtdışı yönetim raporlama paketlerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak doldurulması

İşletmelerin yurtdışındaki ana merkezlerinin zorunlu oldukları mevzuat gereğince düzenlenmesi gereken raporların hazırlanması (FIN48, FAS108, IAS12 vb.)


Muhasebe Sistemlerinin/Yazılımlarının Mevzuata Uygunluğu Konusunda Muhasebe ?ve Vergi Danışmanlığı

Yeni kurulan veya muhasebe sistemini değiştirmek ya da etkinliğini arttırmak isteyen şirketlerin muhasebe programlarının muhasebe standartlarına ve vergi kanunlarına uygunluğu danışmanlığı.

Şirketlerin iki ayrı muhasebe sistemi kullanmaması için verilen hizmetler;


Müşterilerin ERP sistemine uzaktan bağlanmak suretiyle kayıt girilmesi.
Müşterilerin Abaküs'ün ERP sistemine uzaktan bağlanmak suretiyle finansal tablolarını ve hesap detaylarını görüntüleyebilmesi.

Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır